Specifieke methode behandeling vaatproblemen

Fysiotherapie Bargeres is aangesloten bij Chronisch Zorgnet. Dat betekent dat wij, volgens een specifieke methode, patiënten behandelen met vaatproblemen. Patiënten worden naar ons doorverwezen door de vaatchirurg.

SchouderNetwerk Groot Drenthe

Het SchouderNetwerk Groot Drenthe bestaat uit een groep enthousiaste fysiotherapeuten die zich hebben gespecialiseerd in de diagnostiek en de revalidatie van patiënten met schouderaandoeningen.
Er wordt nauw samengewerkt met de schouderorthopeden in de regio, wat zorgt voor korte lijnen bij de behandeling van zowel postoperatieve als niet-operatieve schouderklachten.

Het SchouderNetwerk Groot Drenthe heeft samenwerking met de ziekenhuizen in Emmen, Hardenberg, Hoogeveen en Stadskanaal

Longnetwerk Emmen & Omstreken

Longnetwerk Emmen en Omstreken is opgezet om goede en kwalitatief verantwoorde fysiotherapeutische zorg te bieden aan mensen met longklachten. Het netwerk van fysiotherapeuten is een samenwerking tussen fysiotherapeuten uit de Zorggroep Treant, locatie Scheper Ziekenhuis en fysiotherapeuten in de regio. De fysiotherapeuten die het netwerk vertegenwoordigen zijn afkomstig uit Zuidoost Drenthe en Zuidoost Groningen.
Ook onze praktijk is deelnemer aan het netwerk. Bezoek de website voor meer informatie over het Longnetwerk Emmen & Omstreken

Koninklijk Nederlands Genoodschap Fysiotherapie

Fysiotherapie Bargeres is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en voldoet aan de kwaliteitseisen die het KNGF stelt. Mocht u desondanks toch klachten hebben over een door ons uitgevoerde behandeling, dan kunt u dit melden via de klachtenprocedure bij de KNGF.